pixel

Darivanje na Instagram platformi – Pravila darivanja

 

Darivanje na Instagram platformi – Pravila darivanja

  1. Naziv, OIB i adresa sjedišta poduzeća koje organizira Darivanje

Miličić Dent d.o.o., 26949462453, Kneza Borne 24/3, 10 000 Zagreb

Organizator zadržava sva prava izmjene i dopune Pravila darivanja u bilo koje vrijeme tijekom trajanja Darivanja. Svaka izmjena i dopuna Pravila upisat će se i objaviti na službenoj web stranici Poliklinika Miličić DENT – www.milicicdent.hr

Organizator ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i dopunama Pravila darivanja sve dok su te promjene objavljene na službenoj internetskoj stranici. 

  1. Svrha priređivanja

Darivanje pratitelja povodom otvorenja novog prostor Poliklinike Miličić Dent.  

  1. Vrijeme trajanja

Darivanje traje jedan tjedan, od 2.1.2022. do 9.1.2022. godine u 23:59:59. Darivanje će se ekskluzivno provoditi na Miličić Dent Instagram stranici  https://www.instagram.com/milicic_dent/ Organizator inicira odnosno motivira potencijalne sudionike Darivanja da sudjeluju u Darivanju putem Instagrama odnosno drugih društvenih mreža koje Organizator uobičajeno koristi u marketinške i druge svrhe. 

  1. Fond

Usluga profesionalnog izbjeljivanja zubi u vrijednosti do 3.000,00 kn

  1. Uvjeti sudjelovanja

Potrebno je tagirati osobu s kojom sudionik želi podijeliti vijest o darivanju. Sudionici trebaju zajedno početi pratiti Instagram račun @milicic_dent.

  1. Rok za podizanje dara

Unutar šest mjeseci od proglašenja dobitnika. 

  1. Način na koji sudionici preuzimaju dar ako su ispunili uvjete propisane Pravilima

Sudjelovanjem u Darivanju sudionici su suglasni i obvezuju se poštivati sve odredbe Pravila darivanja. Preuzimanje darivanja podrazumijeva pristanak sudionika na snimanje i slikanje za oglašavanje i promociju rezultata osvojenog Dara – usluga profesionalnog izbjeljivanja. To uključuje snimanje kompletnog procesa – od ulaska u prostore Poliklinike Miličić Dent, razgovora s liječnikom i samog provedbe procesa izbjeljivanja. Preuzimanje dara moguće je isključivo u Poliklinici Miličić Dent.

  1. Uvjeti pod kojima se Darivanje može otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja

Organizator pridržava pravo otkazati, prekinuti ili obustaviti Darivanje u slučaju više sile, zaraze računalnim virusom, računalne greške, manipulacije, odbijanja snimanja i fotografiranja, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole Organizatora, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Darivanja. 

  1. Način izvlačenja darova

Sudionik će biti izabran nasumičnim odabirom uz pomoć računalnog programa.  

  1. Nadležnost općinskog suda u slučaju spora između organizatora i sudionika Darivanja

Svi sporovi između Organizatora i sudionika ovog Darivanja bit će riješeni sporazumno ili, ako to neće biti moguće, sporovi će se rješavati pravnim putem.

Naručite se na BESPLATAN specijalistički pregled

 

+385 1 20 80 328

info@milicicdent.hr