pixel

Pacijentima s potpuno bezubim čeljustima funkcionalnost možemo vratiti pomoću tri moguća rješenja: mobilnog, polufiksnog i fiksnog.

Kao što i sam naziv tvrdi, mobilno protetsko rješenje podrazumijeva totalnu protezu koja se najčešće radi od akrilata, a koja je mobilna – pacijent ju u bilo kojem trenutku može samostalno izvaditi i staviti. Za izradu takve je proteze potrebno nekoliko dana.

Polufiksno protetsko rješenje podrazumijeva protezu koja se kači na dva lokatora, a takva se terapija provodi u donjoj čeljusti pacijenta. Kako izgleda postupak? U prvoj se fazi terapije u frontalnu regiju čeljusti ugrađuju dva implantata te se izrađuje proteza. Nakon ugradnje je potrebno pričekati 4-6 mjeseci ne bi li se implantati oseointegrirali. Potom se implantati otvaraju te se na njih ugrađuju lokatori koji služe kao veze koje povezuju protezu s implantatima. Kao i mobilna proteza, i ova se proteza može skinuti, međutim, kada je pozicionirana na implantatima, tada stoji fiksno u ustima.

Doživotno i u potpunosti fiksno rješenje kod bezubih pacijenata su terapije All-on-4 i All-on-6. Te se terapije, također, odvijaju u dvije faze. U prvoj se fazi u roku od 24h od ugradnje implantata postavlja privremeni fiksni rad koji, predhodno bezubim pacijentima, vraća funkcionalnost i za 100% olakšava svakodnevnicu. Nakon procesa oseointegracije slijedi izrada trajnog rada koji se sastoji od 12 cirkon keramičkih krunica koje se postavljaju na 4 ili 6 implantata.

Ako niste sigurni koja bi opcija bila najbolja za Vaš slučaj, obratite nam se s povjerenjem i dogovorite specijalistički pregled kod našeg doktora i specijalista oralne kirurgije Marka Miličića.