pixel

Zašto najteže slučajeve u stomatologiji treba izvoditi oralni kirurg?

Oralni kirurg je doktor dentalne medicine koji se specijalizirao u području oralne kirurgije – jednoj od grana stomatologije. Upravo zbog svoje uže specijalnosti, najpozvaniji je:
• izvoditi sve zahvate koji su dio oralne kirurgije
• ugrađivati zubne implantate.

Što je oralna kirurgija?

 

Oralna kirurgija je specijalistička grana stomatologije koja se bavi kirurškim zahvatima u području:
• usta
• zuba
• čeljusti.

Procvat doživljava nakon otkrića tzv. rajskog plina, a potom i etera. Najveći napredak bilježi u 20. stoljeću zahvaljujući brzom razvoju tehnologije te izumu dentalnih implantata.

Koje zahvate najčešće izvodi oralni kirurg?

 

○ ekstrakcija ili vađenje zuba
alveotomija
○ cistektomija
○ apikotomija
○ gingivektomija
○ frenulektomija
○ ugradnja implantata
○ dentalna traumatologija
○ uklanjanje raznih mekotkivnih i koštanih promjena

Oralni kirurg – dentoalveolarna kirurgija

Oralni kirurg najčešće izvodi sljedeća dva zahvata:
• vađenje zuba
• alveotomiju.

Oba spadaju u dentoalveolarnu kirurgiju. Vađenje umnjaka vrlo često može stvoriti velike poteškoće stomatolozima. Tada u pomoć mora priskočiti oralni kirurg koji je educiran, uvježban za zahvat, ima sav potreban alat te je uvijek spreman na iznenadne i neočekivane situacije, a reagira mirnom i sigurnom rukom.

Alveotomija je operacijski zahvat kojim se odstranjuje impaktirani ili retinirani zub, a najčešće je riječ o umnjacima i očnjacima. Često se događaju postoperacijske komplikacije koje mogu biti fiziološki uzrokovane:
• infekcija
• suha alveola
• edem
• trizmus
• hemoragija
• povreda susjednih zubi
• fraktura mandibule
• lezije živaca.

Kako bi bilo što manje posljedica ili da bi se one u potpunosti izbjegle, prepustite zahvat alveotomije stručnim rukama oralnog kirurga jer će maksimalno poštedjeti okolno tkivo od povreda.

Lokalna anestezija ili sedacija

 

Ovisno o težini slučaja i anksioznosti pacijenta, oralni kirurg odlučuje što će koristiti pri izvođenju kirurškog zahvata:
• lokalnu anesteziju
• svjesnu sedaciju.

Zahvaljujući sve sofisticiranijoj tehnologiji koja nam iz godine u godinu omogućava jednostavniju izvedbu zahvata te manje bolno iskustvo za pacijente, većina oralnokirurških zahvata može se izvesti samo uz lokalnu anesteziju.

milicic-doktor

Oralni kirurg dobro poznaje anatomiju orofacijalnog sustava

Budući da se ljudsko lice dijeli na nekoliko područja: osjetnih organa, nosa, paranazalnih šupljina i na stomatognatni sustav, odmah je jasno da je riječ o iznimno malom području s vrlo specifičnom strukturom.
Stomatognatni ili žvačni sustav složena je cjelina koju tvore zubi i potporna tkiva, a može se podijeliti na klinički i morfološki sustav.

Osnovu orofacijalnog sustava čini kostur koji oblikuju nepokretne kosti te jedna pokretna kost – mandibula (donja čeljust). Spomenute nepokretne kosti s neuralnim dijelom lubanje čine cjelinu. Karakteristične su zbog složenosti građe. Gornja čeljust ili maxilla parna je kost koja se sastoji od tijela i četiriju nastavaka:
• čeonog
• nepčanog
• zubnog
• sponičnog.

Tu se još nalaze paranazalni sinusi tj. zračne šupljine, a u slučaju nedostatka zuba, sinusi se mogu spustiti, čime ometaju sigurnu ugradnju zubnog implantata. U tom slučaju oralni kirurg pribjegava postupku koji se naziva sinus lift ili podizanje dna spuštenog sinusa. Oralni kirurg može izvesti mali ili veliki sinus lift, ovisno o slučaju.

Oralni kirurg i implantologija

Oralni kirurg ugrađuje:
• standardne zubne implantate u čeljusnu kost
• zigomatične implantate u jagodičnu kost.

Ugradnja zigomatičnih implantata iznimno je zahtjevna i često rizična operacija. Ugradnja zubnih implantata je općenito postao svakodnevni zahvat oralnih kirurga jer se zbog visokog postotka uspješnosti, trajnosti i mogućnosti da u konačnici osiguraju fiksne zube, sve više ljudi odlučuje upravo na taj zahvat.
Što su zapravo zubni implantati? To su aloplastični materijali (titan) koji se ugrađuju u kost kako bi nadomjestili izgubljene zube, odnosno njihove korijene.

Budući da se mora napraviti rez te odignuti mukoperiostealni režanj, preporuka je da zahvat izvodi oralni kirurg. Naime, nakon otvaranja režnja, prvo se pilot-svrdlom buši koštani kanal, a potom se moraju odrediti smjer i dubina bušenja. Oralni kirurg buši kost svrdlima na kojima je označeno do koje se dubine može bušiti, a potom ugrađuje implantat te nakon toga ranu šije atraumatskom iglom.

Traumatologija lica

 

Stradali u prometnim nesrećama najčešće dožive traumu kostiju lica. Može doći do:
• destrukcije dišnog puta u slučaju profuznog krvarenja
• stranih tijela u usnoj šupljini
• povraćanja
• frakture gornje čeljusti utisnute posteriorno
• frakture donje čeljusti kod koje jezik više nema fiksaciju za kost.

Operativne zahvate u ovim slučajevima bez iznimke izvodi specijalist oralne kirurgije tj. oralni kirurg

Specijalist oralne kirurgije u Poliklinici Miličić Dent

S ponosom ističemo da je osnivač i ravnatelj naše poliklinike renomirani specijalist oralne kirurgije dr. Marko Miličić, univ.mag.med.dent. iza kojega je dugogodišnje iskustvo u oralnoj kirurgiji i implantologiji. Svojim pacijentima s najzahtjevnijim slučajevima nudimo usluge najkompetentnijeg stručnjaka – specijalista oralne kirurgije.

milicic-doktor